Mediaplat LDAP bağlantısı

Apr 16, 2020 Bilgi Dokümanı

Mediplat LDAP ile Microsoft Active Directory bağlantısı çok kolay

Mediaplat da artık kullanıcı tanımları LDAP bağlantıları ile çok kolay

Microsoft Active Directory ve Domain yapısı olan müşterilerimiz in artık Mediaplat ile bağlantı kurması çok kolay.İntranetindeki birçok kullanıcıya açması için tek tek kullanıcıların isim ve gurup kayıtlarını artık sistem üzerinde açmasına gerek kalmadı. Yeni sistem ile LDAP protokolü ile gerekli tüm bilgiler Microsoft AD den alıp Mediaplat veri tabanına yazılabiliyor. Bu şekilde kurulan Single Sign-On (SSO), Çoklu Erişim yapısı ile aynı kullanıcı adı ve şifre ile Mediaplat a da bağlanabiliyorlar.

Geliştirmiş olduğumuz API uygulaması ile Mediaplat login ekranından kullanıcı adı ve şifresi girilince, sistem girilen bilgiyi LDAP protokolü ile Microsoft AD üzerinden doğrulamaya gönderiyor.

Eğer kullanıcı adı ve şifresi Mediaplat da yoksa ve aynı bilgi Microsoft AD üzerinde de yoksa sistemde kayıtlı böyle bir kullanıcı yoktur diyor ve sistem girişi kabul etmiyor.

Eğer kullanıcı adı ve şifresi Mediaplat da yoksa ve aynı bilgi Microsoft AD üzerinde varsa o zaman sistem AD de yazılı olan kullanıcı gurup bilgisini alıyor, yani kullanıcı kurumun intranet yapısındaki hangi guruptan ve buna göre de yetki seviyesini öğreniyor. Örneğin bir okuldaki öğrenciler ya da kurum içi personel “Kullanıcı” statüsünde olabilir. Bu şekilde alınan yetki bilgisine ve bağlı olduğu gurup bilgisine göre Mediaplat daki daha önce tanımlanmış olan gurup bilgileri ile karşılaştırılıyor" Eğer Microsoft AD de Kullanıcı statüsündeyse o zaman Mediaplatda da kullanıcı gurubuna yazılır ya da admin gurubuna yazılır. Mediaplatın da ilgili veritabanına bu şekilde kayıt olur ve sistemi daha önce tanımlanmış olan yetkiler dahilinde kullanır.

Eğer kullanıcı adı ve şifresi Mediaplat da varsa sistem yine değişen durum varmı diye Microsoft AD ye LDAP vasıtası ile sorar, kişi işten ayrılmış olabilir ve kaydı silinmiş olabilir ya da gurubu değişmiş olabilir bu durumda da Microsoft AD ye göre gerekli değişikliği yapar. Eğer kaydı silinmişse ve yoksa Mediaplat da sistemden kaldırır ve girişi iptal eder yada gurubu değişmişse Mediaplat da değiştirir ve yeni gurubu üzerinden sisteme girişi kabul edip Veritabanı na işler.

Benzer Konular