İyi bir iletişim stratejisi, her belediyenin vatandaşlara önemli bilgiler vermesi için gereklidir. Her belediyenin, vatandaşıyla paylaşması gerektiğini düşündüğü çok bilgisi vardır. Yaklaşan etkinlikler, yeni programlar, başkanın mesajları, önemli güncellemeler, başarı kutlamaları, liderlik değişiklikleri vs. Belediyeler, bu tür bilgileri hem kendi faaliyetlerinin tanıtım ve pazarlaması hem de teşvik etme aracı olarak kullanabilir.


İyi bir iletişim stratejisi, hangi kanalların kullanılması gerektiğini ve hangi bilgilere en çok ihtiyaç duyulduğunu belirlemede, konut sakinleri ve hükümetleri arasındaki güvenin oluşturulmasında ve yeniden yapılandırılmasında yardımcı olacaktır.

Bu iyi iletişim stratejisinin parçası olarak, kurumsal iletişim operasyonlarını yürütmek için basın halkla ilişikler yada kurumsal iletişim bölümlerinde bulunan çeşitli medyalar önemli olmaktadır. Belediyelerimiz bu konu ile ilgili olarak içeriklerini yönetebilmeli ve kontrol edebilmeli, süreçleri daha kolay hale getirebilmeli, çalışanları ve yetkilileri daha hızlı ve daha iyi kararlar vermeleri için güçlendirebilmelidirler.

MediaPlat Medya Arşiv Yönetim Platformu, kurumun elinde olan tüm medyaların yönetimi için zamanında ve doğru medyanın seçilmesi ile sağlıklı karar verebilmeyi sağlar. Basın halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim departmanları için web içerik yönetimi, fotoğraf, video, ses ve belge yönetimi, dijital varlık yönetimi, medyaları kayıt ve saklama yönetimi için yardımcı olur. MediPlat, tüm bu işlevselliği tek bir birleşik platformdan belediyelerimize sağlamaktadır.

Tüm medyalarınızı kolayca arşivleyip, hızlıca yönetebildiğiniz bir platform için