Hizmetlerimiz
Şuan Buradasınız : Anasayfa / Hizmetlerimiz / Proje Yönetim Süreci

Proje Yönetim Süreci


Alternatif Medya Dijtal Yayıncılık Proje Yönetim Süreci

İhtiyaç analizi: Her proje, ilgili şirket ya da markanın dijital mecrada en doğru şekilde konumlanabilmesi için ihtiyaç analizi ile başlar. Alternatif medya kanallarından hangilerinin hangi amaçlarla en doğru şekilde kullanılabileceği belirlenir. Bu aşamada şirketin iş yapış tarzından coğrafi yayılımına, iletişim hedeflerinden sektörünün dinamiklerine pek çok değişken göz önünde tutulur. Mevcut bir yatırım kararı varsa, örneğin kapsamı ve sınırları belli şekilde yalnızca dijital tanıtım ve bilgilendirme (digital signage) sistemi kurulmak isteniyorsa bu kapsamda ihtiyaç analizi yapılır; doğru nokta ve ölçüler önerilir. Mevcut bir dijital yayın varsa iyileştirilebilecek noktalar tespit edilir. Proje sonucunda ulaşılmak istenen hedefler saptanır.

Teknik analiz: Tanımlanan ihtiyaçların hangi teknolojik altyapı ve çözümler kullanılarak hayata geçirilebileceği belirlenir. Alternatif Medya’nın sunduğu çözüm ailesi içerisinden pek çok ihtiyaca yanıt sunulabilirken, gereken durumlarda ar-ge çalışmaları ile özel uygulama geliştirilir. Donanım ihtiyaçları saptanır ve en uygun şekilde temini için Alternatif Medya’nın marka bağımsız, ihtiyaç odaklı yaklaşımına sadık kalınarak gerekli yönlendirmeler yapılır.

Kavramsal tasarım / Çözüm tasarımı: Analizler sonucu saptanan gereksinimler ile güncel teknoloji çözümleri ortak bir potada değerlendirilerek ortaya en iyi çözüm senaryosunun çıkması sağlanır. İhtiyaç analizi ve teknik analizin ortaya koyduğu tabloya göre öncelikler belirlenir ve ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayacak formüller ile çözüm tasarlanır. Bu aşamada ortaya çıkan rapor, bir sonraki projelendirme adımında ortaya çıkacak takvim ve tanımlamalar ile birlikte onaya sunulur.

Projelendirme: Projede bir sonraki adımların ve bütçenin daima önceden öngörülebilmesi, böylelikle beklenmeyen senaryolar ve kötü sürprizlerle karşılaşılmaması hedeflenir. Bu doğrultuda proje bütçesi, hareket planı çalışma takvimi hazırlanır. Şirket içinden ve Alternatif Medya’dan projede sorumluluk üstlenecek isimler belirlenir, sorumlulukları tanımlanır.

Onay: Hazırlanan proje, şirketin karar mercilerinin onayına sunulur.

Proje yönetimi: Gerekiyorsa özel uygulama geliştirme ya da uyarlama çalışmaları yapılır, akabinde kuruluma geçilir. Sistem, belirlenen süre zarfında kullanıma hazır hale getirilir.

Test: Canlı kullanım öncesi testler yapılarak sistemin sorunsuz işleyişi sınanır. Gerekiyorsa küçük revizyonlara gidilir.

Canlı kullanıma geçiş: Proje yönetim süreci, sistemin canlı kullanıma alınmasıyla sonuçlanır.

© Copyright 2015 - Alternatif Medya