MediaPlat 4.0 Sürüm Notları

Aug 05, 2019 Bilgi Dokümanı

MediaPlat 4.0 Sürüm Notları

Başlangıçta üniversite kütüphanelerinin görsel ve işitsel medyalarının, dijital çağın ihtiyaçlarını karşılayabilecek biçimde arşivlenmesi maksadı ile üretilen Digilab sistemimiz; hızla değişen ve dijitale dönüşen günümüzde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör şirketlerinin artan medya varlıkları ve bunların kullanımındaki çağa uygunluğu optimum seviyeye çıkarma ihtiyaçlarına göre MediaPlat fikrinin temelini atmıştır.

Teknolojideki yeni gelişmeleri takip ederek yıllar içinde MediaPlat 1.0, 2.0, 3.0 versiyonları olarak geliştirilmiştir.

Sektörde Medya Arşiv ve Yönetim Sistemi olarak 10 yılı aşkın süredir hizmet veren MediaPlat ürünümüzün 4.0 versiyonu nu çok sayıda yenilikler ile çıkartmış bulunmaktayız.

MediaPlat ürününün değişen iş modelleri ve son teknolojik gelişmelere göre güncellenen 4.0 versiyonunu çıkartmanın sevinci ile ürünümüzü sizinle tanıştırmak isteriz.

MediaPlat 4.0 aşağıda görüleceği gibi dört ana başlık altında toplanmaktadır;

1- Esas / Majör Değişikliler
2- Yeni Özellikler
3- Ufak / Minör Değişiklikler
4- Hata Düzeltmeleri / Bug Fix

Esas / Majör Değişikliler

 • Platforma eklenen medyaların metadata bilgileri artık daha detaylı çıkarılıyor.

Resim, video ya da ses medya dosyası farklarına göre EXIF, GPS, IPTC, XMP gibi tüm metadata bilgileri çıkarılmakta, “Sistem Metadata” olarak yazdırılmaktadır. Ayrıca “Kim, Ne, Nerede, Nasıl, Ne zaman, Niye” kısaca 5N-1K bilgilerinin doldurulduğu “Kullanıcı Metadata” bulunmaktadır.

Film medya türünde ise IMDB gibi öncü film veri tabanlarından otomatik getirilmekte ve metadata olarak kayıt edilebilmektedir.

 • Medya varlıklarınızı yönetirken artık çok daha hızlısınız.

Bir tane ana/master kaydın tüm bilgileri girilerek açılması, aynı zamanda çekilmiş aynı konulu tüm medyaların tek bir eşle komutu ile Ana Kayıt altında toplanması için yeterli gelmektedir. Böylece eşleşecek medyalara ayrı grup açılması ve tanımının yapılması, bu grup altında toplanması sağlanarak, işlem süreci oldukça kısaltılmıştır. Örnek olarak bir etkinlikte çekilmiş olan 300 adet resim ve video  varsa bunların tek tek düzenleme işlemi yerine zamandan tasarruf sağlayarak tek bir işlem ile bilgilerin eşlenmesi yapılabilmektedir.

 • Her medya tipine göre ayrı ayrı havuzlar oluşturup, her medyanızı kendi havuzu içinde kodlayarak gerekli format değişikliği yapılabilir, medyalarınıza hakim olabilirsiniz.

Medyalarınızı havuza yüklerken; medyalarınız arasındaki boyut farklılıklarının kodlama sırasında trafiği yoğunlaştıracağından dolayısıyla zaman kaybından endişe etmenize gerek kalmadı. Çünkü artık küçük boyutlu bir medyanızın kodlama işlemini yaparken büyük boyutlu başka bir medyanızı da ona özel olarak geliştirilen havuzda aynı anda kodlayabileceksiniz. Bu şekilde işlem süreleri kısaltılmıştır.

Yeni Özellikler

 • Platform kapsamında, bir Medya Varlığının üç ismi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi; uygulama dışından, platforma yükleme yapılan Medya Adı, ikincisi; kullanıcı tarafından verilen Medya Adı, üçüncüsü ise platform tarafından üretilen tekil olan (Unique) isim. Her üç isim de veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaktadır. Ayrıca platform tarafından aynı isimden ikincisi olmayacak şekilde tekil olarak üretilen medya dosya adı metadata bilgilerinin en üstüne ilave edilmiştir.
 • Film ve video medyaların platformda çok yer kaplamaması için platform otomatik olarak, metadata analizinden sonra, sadece tek ve orijinal çözünürlükte kodlama işlemi olacak şekilde geliştirildi. Ancak isteğe göre farklı çözünürlükler de ilave edilebilmektedir.
 • Medya yönetim ekranında, daha önce olmayan medyanın büyüklüğü ile platforma katılma tarihi de artık görülecek şekilde ilave edilmiştir. Bunun dışında daha önce sadece medya havuzunda olan “medya silme işlemi” aynı zamanda “medya yönetim” bölümünde de yapılabilmektedir.
 • Platformdaki aynı isimle olan dosyaları bulmak için “Benzerini Bul” bölümü geliştirilmiştir. Bu şekilde birden fazla dosyanız varsa bu dosyaları ve miktarları görebileceksiniz.

 • Platform tarafından üretilen dosya adı anlamlı bir formata çevrilmiştir. Yeni format medyaların platformda tekil (Unique) olmasını sağlamaktadır. Yeni formatta adlandırma olarak yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye, dosya formatı baş harfi olacak şekilde yapılmıştır. Bu format dosyanın orijinal halinde bulunmasını kolaylaştırmaktadır.
 • Sony’e ait olan .MTS uzantılı videoların sisteme tanıtımı, kodlama işlemi, metadata çıkartma tanımları yapılmıştır.
 • Telif hakkı kontrolü için “İnternette Benzerini Bul” özelliği ile Google üzerinden resim arama ve benzerini bulma modülü geliştirildi.
 • İstenilen özellikteki medyayı, arayıp bulabilmek veya sonuç daraltabilmek için “filtreleme” özelliği geliştirilmiştir. Bu şekilde medyanın metadatasına göre belirli bir çözünürlük, medya tipi ya da dosya türüne göre filtrelemeler yapılabilmektedir. Filtrelemedeki bazı hatalar düzeltildi ve daha kullanışlı hale getirildi.
 • İşlenmesi için medya havuzuna atılan medyalar, sıraya girmektedir. Sırada donma ya da kodlama sisteminin hatalarından kaynaklanan problemler için durmayı ve Kodlamayı “ Encoder “ ’i izleyen servis geliştirilmiş olup, herhangi bir arıza durumunda gerekli ikazı ve veri tabanı kaydını açıp, bir sonraki medya ya geçmektedir.
 • Arama esnasında, aramanın devam ettiğini gösteren ikon hazırlandı ve aramanın durumu anlaşılır hale getirildi.
 • Medya yönetiminde açılan ve sadece o medyaya özel olan “Özel Alanlar” bölümüne ihtiyacın kalmaması durumunda yanına eklenen silme butonu ile artık silinebilir hale getirildi. 
 • Medya yönetimi ekranında medya guruplarının gösterilmesi için “Gruplar” butonu eklendi. Ayrıca her gurubun içindeki medya sayısı ve medyaların listelenmesi eklendi.
 • Videolarda videonun görseli olarak, video içinden seçtiği 5 adet görselden ilk görseli otomatik olarak eklenecek. Kullanıcı beğenmez ise otomatik çıkartılan beş adetten biri de seçilebilmekte veya özel bir görsel eklenebilmektedir.

 • Medyaların bulunmasını kolaylaştırmak için geliştirilmiş olan Filtreleme kısmına "Medya Türü", "Dosya Türü", "Çözünürlük " gibi bölümler ilave edildi.
 • Arama sonuçlarının gösterileceği yeni bir “Arama Sonuç Sayfası” geliştirildi, platforma eklendi.
 • Medya aramaları, Anahtar kelime dışında Metadata alanlarına kullanıcı tarafından yazılan bilgiler de dahil edildi. Artık Metadatalar içinde geçen tüm kelimelere göre arama yapabilmektedir.
 • “Medya Eşleme” de medyanın yayında olup olmadığının anlaşılamaması problemi, “Medya Durumu”nu gösteren drop down alanı ile giderilmiştir.
 • Medya havuzu üzerinde platforma yüklenen medyaların yükleme işlemi devam ederken browser ekranının kapatılmaması gerekmektedir. Bu işleme engel olmak için kapatılmaya çalışıldığında çıkacak uyarı ekranı geliştirildi.
 • Medya havuzunda Yükleme ve Kodlama işlemleri esnasında son durumu görmek için browserı tamamen yenilemek yerine sadece ilgili tablo/pencereyi yenilemesi için “Yenile” butonu eklendi.
 • Kullanıcı Metadatası olarak ilave ettiğimiz 5N1K bilgilerinin indekslemesi/dizinlemesi yapılarak, aramalarda çıkması sağlandı.
 • Medya üzerine filigran "Watermark" yazma özelliği istemeyen kullanıcılarımız için devamlı olarak devre dışı bırakma özelliği eklendi.
 • Sisteme .FLV uzantılı video dosyaları da artık hem kodlama hemde metadata bilgilerini tanıyacak şekilde ilave edildi.
 • Sistemin Orijinal Metadata olarak başka bir metadata daha çıkarma problemi tek bir “Sistem Metadata” yapısına geçilerek giderildi.
 • Video ve resim dosyalarına ilaveten diğer medya tipleri olan ses ve müzik dosyalarının da  formatı ve özellik gibi bilgilerini içeren metadata yapılarında yeni düzenlemeler yapıldı.
 • Yönetici yetkisine sahip kullanıcılar sisteme medyalarını yüklerken; yönetim ve kayıtları bitrip, yayına verene kadar sadece ilgili yönetici, ilgili medyayı görebilme özelliği kazandırıldı. Yayına verdikten sonra hem kullanıcılar ve hem de diğer yönetici yetkisine haiz kişiler medyayı görebilmektedir. Bu özellikle aynı kurumda birden fazla yönetici ve medya işlemi yapan kişiler arasında oluşabilen karışıklık giderilmiştir.
 • Kullanıcılar eski sürümde en üst kütüphane seviyesinde yetkilendiriliyordu. Yeni yapılan düzenleme ile artık kütüphane seviyesinin altında klasör seviyesinde de yetkilendirme yapılabilmektedir. Dolayısı ile yetkisi olmayan kullanıcı ilgili klasör altında ki medyaları görmeyecektir.
 • Klasör içinde ada göre, sisteme eklenme tarihine göre ve sürelerine göre sıralama ilave edildi.
 • Platform havuzuna atılan video medyaların kodlama işlemini takip etmek için ayrı bir pencere geliştirildi. Buradan Kodlama “ Encode” durumunun yüzde olarak gösterimi sağlandı.
 • Klasör yönetim sayfası çok daha kullanışlı hale getirildi. Kütüphane yada Klasör içlerindeki zaman zaman oluşan pager hataları giderildi.
 • Medya yönetimi içerisinde yeni bir kütüphane ve klasör oluşturma yapısı geliştirilmiştir. Bu şekilde medya yönetimi penceresinden çıkmadan işlem kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.

Ufak / Minör Değişiklikler

 • Arama menüsünde normal aramalara ilaveten detaylı arama fonksiyonu ilave edilmiştir. Normal aramalarda sonuç bulunamama durumunda  “Sonuç Bulunamadı” yazısı ile beraber “detaylı arama butonu” da çıkartılmaya başlandı. Bu şekilde aramasını detaylı arama menüsü üzerinden de devam ettirilebilecek şekilde düzenlendi. 
 • Üst yatay menü yapısında en başta devamlı "Yönetim Paneli" başlığı yazısı zaten tüm yapı yönetim paneli olduğu için kaldırıldı.
 • Medya yönetiminde, medyaları düzenlerken açılan kütüphane veya klasör ekranlarında gereksiz çıkan nümerik değerler düzeltildi.
 • “Medya Eşleme” bölümünde eşlenecek medyaların "Tümünü Seç" ve "Tümünü Kaldır" butonları ilave edildi.
 • Medya yönetiminde, grup tablo/pencere içinde “Medya Oluşturma” tarihi kolon başlığı olarak ilave edildi.
 • Filtrelerde seçilen filtre, yanına kaldırma butonu eklenerek, filtrenin kaldırılması sağlandı.
 • Platformda, menülerde, filtre başlıklarında kullanılan yabancı kelimeler, tam karşılığı varsa Türkçeleri ile değiştirildi.
 • Medya arama kısmında eskiden bütün sonuçları göster yazısı vardı. Bu yazı "Detaylı Aramayı Görüntüle" ye çevrildi.
 • Atılan medya da ön yüzde/Ön görünümde kullanılacak “Poster” seçerken “Poster Seç” butonuna basıldığında, işlemin daha iyi anlaşılması için "Önce Resim Seçin" mesajı çıkması sağlandı.
 • Resim medyalarda, Poster olarak otomatik ön izleme resmi poster olarak konmakta, ayrıca resim seçip postere konmasına gerek kalmamaktadır.
 • Medya Listelemede tek sayfada görünecek medya sayısı değiştirilebilir yapıldı.
 • Kütüphaneler içinde açılan klasörlerin sıralarının değiştirilebilmesi sağlandı.
 • Atılan video medyaların montajını yapabilmek için geliştirilen pencere, ayrı bir ekran içerisinde lightbox görünüm şeklinde açılması sağlandı.
 • Kullanıcı grupları ile ilgili olarak “Sil” butonu getirildi.
 • Medya yönetimi sayfasında, medyaları ilgili kütüphane ve klasör içine yerleştirirken artan klasör sayısını gösterecek şekilde “Scroll Bar” ilavesi yapıldı.
 • Kullanıcılar ile ilgili detaylı “Aktivite Log Kayıtları” sisteme ilave edildi.

Hata Düzeltmeleri / Bug Fix

 • Kurumlar oluşturulurken platformda kurum oluşturma tarihi yazmıyordu. Düzeltildi.
 • Kütüphane yönetiminde, yeni kütüphane eklendiği zaman, son eklenen kütüphane numarası en son eklenen kütüphane numarasına göre bir arttırarak devam edecek şekilde düzeltildi.
 • Platformda yeni bir kurum açılıp, bu kuruma ait kütüphane ve klasörler oluşturulunca, içine atılan medya dosyaların, havuz ve yönetim ekranında görülme problemi düzeltildi.
 • Sony’ e ait olan .MTS uzantılı videoların içinden alınan beş adet resim karelerinin son ikisinin  aynı olma problemi düzeltildi. Bu resimler ilgili videonun poster resmi olarak kullanılmaktadır.
 • Bazı medyaların izleme sonrası oluşan görüntüleme sayılarında hataları düzeltildi.
 • Resim düzenleme, basit editing modülünde zaman zaman çıkan hatalar düzeltildi.
 • Sistemde kayıtlı medyaların üçüncü kişilerce transfer edilmesi durumunda zaman zaman çıkan hatalar düzeltildi.
 • Medya görüntüleme sayıları, medya üzerinde yazan ile rapor ve istatistikte yazan sayıların birbirini tutmaması hatası düzeltildi.
 • Kütüphane içinde ikiden fazla klasör açmada oluşan bazı hatalar düzeltildi.
 • Medya Havuzu ve Medya Yönetimi ekranlarında dosya ismi kolon genişliğini aşınca tablo ve ekran görüntüsü bozulup sağa doğru ekran dışına taşıyordu. Düzeltildi.
 • “Medya Eşleme” de yayına verilen ana/master kayıt eşleme sonrası yayına çıkmıyordu. Düzeltildi.
 • Medya Yönetiminde medya ile ilgili farklı bir kayıt yazmak için yeni bir özel alan açınca kütüphane ve klasör yapısında problem oluyordu. Düzeltildi.
 • Yeni atılan medyalarda, medya yönetiminde anahtar kelime olarak sistem otomatik olarak bir boşluk yazıyordu. Düzeltildi.
 • Arama sonucunda çok fazla arama çıkınca arama penceresi içinde scroll bar çıkmıyordu. Mouse ile scroll yapılamıyordu. Düzeltildi.
 • “Medya Eşleme” ekranında eşlenmiş gruplarda, grup içi medya miktarları hatalı gösteriyordu. Düzeltildi.
 • Medya Yönetiminde, medya düzenlemesi yaparken özel alan boş kaldı veya tüm verileri doldurun mesajı verdiğinde yazılmış olan anahtar kelimeler kayboluyordu. Düzeltildi.
 • “Medya Eşleme” ile düzenlenen medyaların anahtar kelimeleri arama menüsünde çıkmıyordu. Düzeltildi.
 • Arama penceresinde arama yapılırken aranacak kelime yazılıp “enter” yapıldığında sonuca-sorgu sonuç sayfasına gitmiyordu. Düzeltildi.
 • Filtreleme özelliği sadece ekranda listelenen sadece birinci sayfada görünen medyaları filtreleme de çalışıyordu. Düzletildi.
 • Raporlar ve İstatistiklerde, medya ve kullanıcı sayıları ile ilgili tutarsızlıklar vardı. Düzeltildi.
 • Platform üzerindeki medyaların kullanıcı makinasına, transfer edilmesinde hatalar vardı. Özellikle resimlerin ve ses dosyalarının transfer edilmesinde. Düzeltildi.
 • Medya Havuzunda, Türkçe karakter aramasında problemler oluyordu. Düzeltildi.
 • Platforma giriş yapılınca "En Son Eklenenler" ve "En Son Tıklananlar" başlıkları altında giren kişinin adına göre medyaların çıkmasında hatalar oluşuyordu. Düzeltildi.

Benzer Konular