İhtiyaca uygun çözüm sunma düsturu…

“Yeni kanallar = Yeni fırsatlar” mottosunu benimseyen Alternatif Medya, şirketler için alternatif iletişim kanalları inşa ederken projelerini her bir müşterisine özel ihtiyaç analizine dayandırıyor.


Herhangi bir markaya bağımlılığı bulunmadığından, satış kotası kaygısıyla değil, ihtiyaca uygun çözüm sunma düsturuyla hareket ediyor. Böylelikle müşterilerinin dijitalde doğru konumlanmalarını tesis ederken, en etkin şekilde kullanımının sürdürülmesini de güvence altına alıyoruz.

Bitirilmiş Proje

Tavsiye Edilme

Müşteri Memnuniyeti

Alternatif Medya’nın ilk 5 müşterisi, hala Alternatif Medya’nın müşterisi…

Misyonumuz
 • Kontrolün şirketin elinde olduğu, planlanabilir, yönetilebilir, prestijli ve etkin alternatif iletişim kanalları inşa etmek, işlerlik kazandırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
 • “İçerik kraldır” gerçeğinden hareketle stratejik iletişimin en önemli, içerik sunumunun en etkili araçlarından biri olan yayıncılık alanında şirketleri rakiplerinden farklılaştıracak; pazarlama süreçlerine katma değer, satış süreçlerine ivme kazandıracak projeler geliştirmek, uygulamak ve yönetmek.
 • İş gücü, teknolojik altyapısı ve bütçesi kısıtlı olan şirketlerin yayıncılıktan mahrum kalmamaları için kurumsal yayıncılık şemsiyesi altında cazip alternatifler sunmak.
 • Tüm projelerinde müşteri memnuniyetini, güveni ve hizmet kalitesini esas almak.
Vizyonumuz
 • Değişen tüketici eğilimleri ve pazar dinamiklerine bağlı olarak iş dünyasına yeni, faydalı ve katma değeri yüksek pazarlama enstrümanları kazandırmak.
 • Yalnızca hayal gücü ile sınırlı olan teknolojiyi kurumsal iş hedeflerine hizmet edecek şekilde yorumlayan çözümler geliştirmek üzere ar-ge ve inovasyon yatırımlarını sürekli kılmak.
 • Mesleki ve sektörel kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri geliştirerek, eğitim ve seminer faaliyetlerinde bulunarak sektörün ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının gelişimine katkıda bulunmak.

10+

Hizmet Yılı

100+

Mutlu Müşteri

Müşteri Tutma

Rakiplerimizden ayıran özelliklerimiz:

 • Dijital yayıncılık çağı başlamadan önce de yayıncılık yapan, işin mutfağından gelen, ortalama 15 yıllık deneyimli ekibi,
 • Teknolojideki uzmanlığı kadar, yayıncılıkta asıl katma değeri sağlayan “içerik üretimi ve yönetimi”ndeki uzmanlığı ve hizmetleri,
 • Müşteri memnuniyetini ön planda tutması ve projelerinin sürdürülebilirliğini garanti altına alması (ilk 5 müşterisinin hala müşterisi olması bunun bir göstergesi),
 • Marka bağımsız (dolayısıyla satış-kota kaygısını değil, müşterisinin ihtiyacını göz önüne alarak) proje geliştirebilmesi,
 • Cirosunun yüzde 20’sini ayırarak gerçekleştirdiği ar-ge çalışmalarıyla her geçen gün yenilediği ileri yazılım teknolojileri,
 • Kurumsal dijital yayıncılıkta reji odasına sahip tek hizmet sağlayıcı olması,
 • Destek taleplerine 60 dakika içinde yanıt verme güvencesi.