KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON MERKEZLERİ MEDYA ARŞİV ÇÖZÜMÜ

Sep 23, 2019 Bilgi Dokümanı

Kütüphanelerde film ve video arşiv sistemi

Kütüphaneler günümüzde artık basılı kitap ve çeşitli dokümanlar ile birlikte görsel ve işitsel medyaları da bünyesinde bulundurmaktadır. Bu medyalar DVD, VCD, kaset ya da film gibi formatlarda olduğu gibi dijital bilgisayar formatlarında da olmaktadır.

Kütüphanelerde bulunan resim, video, ses, belge gibi medyaların miktarı artmakta ve buna bağlı olarakda klasik usuller ile izlenmesi, yönetilmesi, kategorize edilmesi, takip edilmesi, raporlanması; zor, karmaşık ve fazla zaman alan bir hale gelmektedir.

MediaPlat; kullanıcının binleri aşan medyalarını arayıp kolaylıkla bulacakları, izleyip dinleyebilecekleri ortamı sağlar. Kurum yöneticilerine vermiş olduğu raporlar ile hangi filmin ya da videonun, örneğin bir eğitim videosunun, ne kadar izlendiğini, hangi resim ve müzik dosyalarının ne kadar süre ile kaç kere açıldığı, kim tarafından ne zaman indirildiği gibi çok detaylı ve kıymetli bilgileri verir. Böylece MediaPlat’a sahip olan kurum, sorumlu olduğu hakimiyet alanında medyalarını yöneterek çok daha etkili olma imkanına kavuşur.

MediaPlat; kırılma, çizilme, kopyalanma ve benzeri sebeplerle ödünç verme zorlukları olan DVD, VCD gibi analog ortamlardaki medyaların dijitale aktarımı, optimizasyonu, meta data ve altyazı datalarına ulaşma, özel oynatıcı ara yüzü ile kurum içinde ve dışında süreli veya sınırlı olarak oynatım özelliklerini kullanıcının inisiyatifine sunarak medya varlıkları üzerinde kurumun kontrolünü sağlar. Geniş bilgi” http://mediaplat.co/ozellikler/ “ de bulunmaktadır. Ayrıca bir çok yeni özellik katmış olduğumuz 4.0 sürüm özelliklerini de ” http://mediaplat.co/blog/icerik/9048/mediaplat-40-surum-notlari/” den okuyabilirsiniz.

Özel olarak geliştirilmiş video oynatıcısı sayesinde kurumda bulunan DVD, video, film gibi medyalar sisteme aktarılarak streaming teknolojileri ile izlenmesi sağlanmaktadır. Filmlerin yerli ve yabancı veri tabanlarından sağlanan “Yapım Yılı, Puanı, Filmin Türü, Yönetmeni, Oyuncuları” gibi meta data bilgileri kullanıcının elinin altında olmaktadır. Bu  bilgilerin girişi için geliştirilmiş olan sistemler ilgili veri tabanlarından otomatik olarak metadatayı almakta olup kayıtlardan sorumlu personelin işini oldukça kolaylaştırmaktadır.

Dilediğiniz gibi oluşturacağınız sistematik kütüphaneler içerisinde birbiri ile ilişkili video, resim, ses, belge gibi tüm multimedya içerikleri bir araya getirip bir koleksiyon oluşturabilirsiniz.

Örneğin; üniversitelerin veya münferit kütüphanelerin bünyesindeki filmler, müzikler, eğitim içerikleri ve benzeri arşivlenmek istenilen tüm görsel ve işitsel medyalar, araştırmacıların serbest ya da sınırlı erişimine açılabilir.

Üniversitelerin, kültürel kurumların kütüphanelerinde ya da eski medya koleksiyonlarını bulundurdukları dokümantasyon merkezlerinde; kaset, 16 mm film, eski plak gibi analog formatta medyalar bulunmaktadır. Bu koleksiyonlar; orijinal filme alınmış röportajlar, nadir stok görüntüleri, fotoğraflar, yapımcıların araştırmaları, notları ve senaryolarını içeren birincil kaynak materyalleri olabilir.

Dijital dünyaya uygun olmayan bu medyalar, Alternatif Medya tarafından yapılacak görüntü temizliği, izleme ve metadata gibi gerekli işlemlerle dijital formata dönüştürülebilmektedir. Böylece MediaPlat sistemine aktarılıp entegre koleksiyon bütünlüğü içinde izleyicilere sunulabilir hale getirilmektedir.

Mediaplat’ın bulut tabanlı Merkezi Medya yapılanması sayesinde verilen yetki ve güvenlik düzenlemelerine göre kütüphane içinden veya dışından kişi ve kurumlar faydalanabilmektedir. Özellikle bünyesinde güzel sanatlar ve iletişim fakültesi olan üniversitelerimiz için oldukça faydalı çözümler sağlamaktadır.

Mediaplat, üniversiteler çapında kampüs içi dağıtım için uygun olan birkaç dijital varlık yönetimi çözümlerinden biridir. Bunun nedeni, Mediaplat’ın kampüslerde veya farklı yerlerde binlerce kullanıcının 7/24 taleplerine göre ölçeklendirilebilmesidir.

Tarayıcı tabanlı Mediaplat; Mac, Windows, Linux, Android ve IOS tabanlı platformlardan kolaylıkla bağlanabildiği, medya güncellemelerinin daha kolay olduğu, kullanıcı destek taleplerinin azaldığı bir ortamı sağlar.

Dijital medya varlıklarına erişimi daha da kolaylaştırmak için, Mediaplat medya kayıt ve izleme teknolojileri, neredeyse hiç eğitim gerektirmeyen, Mediaplat ara yüzleri sunar.

Mediaplat tamamen Web tabanlı bir çözüm olarak eğitim kurumu içinde yerel bir çözüm olarak kullanılabilir. Kurum içindeki bölümler, kampüs içindeki yurtlara kadar istenen seviyedeki dağıtım seçeneği ile başlanıp istenilen ölçekte sınırlandırılabilir.

Eğitim kurumları, öğretim görevlileri için de Mediaplat’tan faydalanmaktadır. Öğretim görevlileri eğitim materyallerini depolayıp, kolay ve etkili şekilde kullanmak için Mediaplat’tan faydalanmaktadır. Öğretim görevlisi herhangi bir medya ya da video klipe ihtiyaç duyduğunda web ara yüzünden bağlanıp ihtiyacını hızlıca karşılamaktadır. Yada öğrencileri için hazırlamış olduğu bir eğitim içeriğini yayına verebilir. Gruplamış olduğu öğrencilerinin izleme durumlarını alacağı raporlar ile görebilir.

Mediaplat; eğitim kurumu, halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim için medya desteği sağlar. Web sitesi, sosyal medya ve diğer basın yayın organları ile içeriklerinizi paylaşmada da büyük kolaylıklar sağlar.

Mediaplat’ın kendi içindeki istatistikleri, hangi bölümlerin en etkin olduğunu veya en fazla hangi depolama alanını kullandığınızı gösterir. Böylece, kaynakları daha etkili bir şekilde ayırabilirsiniz. Bölüm yöneticileri için kendi bölümü ile ilgili istatistikleri ve raporları her zaman elinin altında olmaktadır. Kullanım reytingleri sayesinde bir sonraki yıl bütçe planlamaları, yapılacak satın alımlarda yolunuzu çizmenizi ve çok daha isabetli kararlar almanızı sağlar.

Benzer Konular