Devlet teşviği ile Ar-Ge yapan ve ürün geliştiren yazılım şirketleri, gerçekten iş dünyasında ihtiyacı karşılayacak bir ürün ortaya çıkarabilmeli.

Alternatif Medya Genel Müdürü Serdar KAYAOĞLU, “Ülkemizde yıllık ciroları 1 ile 1,5 milyon TL aralığında olan KOBİ ölçeğindeki yazılım şirketleri, eğer büyük bir grup şirketler bünyesinde yer almıyorsa, nakit akışını sağlamak için büyük çaba gösteriyor demektir. İşletme sermayesi olarak banka hesaplarında eğer üç aylık işletme giderini karşılayacak nakitleri varsa durumları iyi demektir. Dolayısıyla bu yapıdaki şirketlerden uzun erimli, kapsamlı, en azından altı ayı geçen sürelerde Ar-Ge çalışması beklemek zordur. Ar-Ge ve inovasyon için devletin desteği çok önemlidir. Ülkemizdeki yazılım projeleri genellikle de müşteri talebine göre şekillenmekte. Ar-Ge, satışa bağlı olarak yapılmakta.” dedi.
Kayaoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemizde, KOSGEB, TÜBİTAK TEYDEB, Sanayi Bakanlığı, kalkınma ajansları gibi kurumların verdiği destekler ve teknoloji merkezleri, teknoparklar, kuluçka merkezleri gibi lokasyon bazlı destekler var. Fakat girişimcilerimizin bu desteklerden tam anlamıyla yararlandığını söylemek mümkün değil. Çünkü kendi günlük iş rutinlerine odaklanırken devlet desteklerini takip edecek ayrı bir iş tanımı oluşturamıyorlar. Desteklerin de devlet kademesinde farklı bir muhatabı ve bürokrasisi var. Bunu takip etmekte sıkıntı yaşandığını gözlemliyorum. Devletin de bu konuda KOBİ’leri rahatlatmak, daha yalın bir sistem kurmak ve aralarındaki iletişimi güçlendirmek adına mevcut yapısını değiştirmesi gerekmekte. Yine de ülkemiz özelinde genel tabloya baktığımızda eskiye oranla Ar-Ge ve inovasyona daha fazla emek ayrıldığını söyleyebilirim. Örneğin KOSGEB’e başvurular artık İnternet üzerinden bile yapılabiliyor. Burada bürokrasi eskiye oranla oldukça azalmış durumda. Ama gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda henüz istenen seviye de olmadığımızı görüyoruz.” 
Kayaoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: “Devlet teşviği ile Ar-Ge yapan ve ürün geliştiren yazılım şirketleri, gerçekten iş dünyasında ihtiyacı karşılayacak bir ürün ortaya çıkarabilmeli. Bazı projelerde üniversiteden danışman atanabiliyor. Danışmanın akademik olmasından ziyade iş dünyasının içinden bir danışman olması daha önemli. Örneğin iş zekası uygulaması geliştirecek bir şirket için iş ve finans dünyasına ilişkin kritik başarı faktörlerini, güncel uygulama ve eğilimleri bilmek olmazsa olmaz. Yoksa teknik olarak çok iyi bir yazılım ortaya çıkabilir; ama kullanılmayan bir yazılım ortaya çıkabilir. Yerliliğin hedeflendiği ölçüde arttırılabilmesi için devlete önemli iş düşmekte. Kamu kurumu ihalelerinde yerli yazılım teşvik edilmeli. Tabi ki alınacak yazılımda AB standartları, SPICE standartları gibi uluslararası kabul görmüş standartlar da aranmalı. Bu şekilde yazılım ve teknoloji geliştiren firmaların yabancı rakipleri ile rekabet edebilir hale gelmesi de desteklenecektir.”

Haberler

Tümünü Gör 
İnternet TV Yazılım tarafında canlı yayın ve medya arşiv sisteminde olması gerekenler:
İnternet TV, canlı yayın ve medya...

19.06.2017 - İnternet TV, Yazılım, canlı yayın, medya arşiv,

Bir İnternet TV, canlı yayın ve medya arşiv sistemlerinde olması gerekenler

Devamı

İNTERNET TELEVİZYOCULUĞU NEDİR? UYDU TELEVİZYONCULUĞUNDAN FARKI NELERDİR?
İnternet Televizyonculuğu Nedir?...

27.02.2017 - internet TV, TVe, TV Eveywhere, Social TV, Sosyal TV,

İNTERNET TELEVİZYOCULUĞU NEDİR? UYDU TELEVİZYONCULUĞUNDAN FARKI NELERDİR?

Devamı

YAYINCILIKTA HATASIZ EKRAN , EKRANLARIN KARARMAMASININ ÖNEMİ ve PROAKTİF / ÖNLEYİCİ BAKIMIN GEREKLİLİĞİ
Yayıncılıkta hatasız ekran,...

03.02.2017 - dijital yayıncılık, proaktif bakım, ekran kararması, önleyici bakım, kararmış ekran, yayın durması, Whitelist uygulaması, early warning

YAYINCILIKTA HATASIZ EKRAN , EKRANLARIN KARARMAMASININ ÖNEMİ ve PROAKTİF / ÖNLEYİCİ BAKIMIN...

Devamı

dgital signage videowall çözümümüz
DigiPlat Digital Sigange ile...

08.12.2016 - digital signage, videowall

Alternatif medya Digiplat Digital Signage yazılımında kendi Arge ve İnovasyon u katarak Videowall...

Devamı

© Copyright 2015 - Alternatif Medya